rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Środki finansowe dla dolnośląskich grup GOPR

26.02.2014 15:04

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 lutego 2014 r. przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu ratownictwa górskiego w 2014 r. i po raz kolejny wsparł finansowo dolnośląskich GOPR-owców w realizacji statutowych celów górskich ochotników.

Celem dotacji w wysokości 700 000 zł jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców przebywających na terenach górskich Dolnego Śląska poprzez modernizację infrastruktury, zakup niezbędnego sprzętu specjalistycznego do działań ratunkowych oraz przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla ratowników ochotników oraz zawodowych Grupy Wałbrzysko - Kłodzkiej GOPR i Grupy Karkonoskiej GOPR