rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Rozpoczyna się kolejna edycja programu edukacyjnego "Bezpieczny Dolnoślązak"

27.01.2021 09:54

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” - IV edycja.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dotychczas działania wśród osób najmłodszych, prowadzone były w ramach zajęć praktyczno – dydaktycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych w nauczaniu zdalnym oraz pracy zdalnej. Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Zachęcamy do obejrzenia spotu pt. CHROŃ SWOJE DANE PODCZAS PRACY I NAUKI ZDALNEJ - BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK RADZI.Adresaci programu:

Uczniowie i nauczyciele z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych publicznych
i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.

Organizator programu:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizator programu:

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Partnerzy programu:

• Wojewoda Dolnośląski,
• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
• Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
• Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
• Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
• Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
• Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
• Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
• Zakład Socjologii i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• TVP Wrocław,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Związek Banków Polskich,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa.


Regulamin programu


Harmonogram działań


Karta zgłoszeniowa


Rozszerzony opis obszarówKarta projektu


Karta sprawozdania

Szablon projektu

Szablon sprawozdania

Regulamin programu, harmonogram działań, karta zgłoszeniowa, rozszerzony opis obszarów oraz karta projektu i karta sprawozdania dostępne są również na stronie internetowej: www.dodn.dolnyslask.pl.


Klauzula Bezpieczny Dolnoślązak