rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

AKTUALIZACJA - Zapraszamy do kolejnej edycji programu edukacyjnego "Bezpieczny Dolnoślązak" - V edycja

10.10.2022 10:22

Zapraszamy wszystkich Dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w bezpłatnym programie edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” - V edycja.

AKTUALIZACJA - Z uwagi na duże zainteresowanie V edycją programu "Bezpieczny Dolnoślązak" została podjęta decyzja o zakwalifikowaniu wszystkich placówek, które nadesłały zgłoszenia w wyznaczonym w regulaminie terminie.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dotychczas działania wśród osób najmłodszych, prowadzone były w ramach zajęć praktyczno – dydaktycznych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczny Dolnoślązak” w szczególny sposób nawiązuje do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach w ramach ogłoszonego roku 2022 "Rokiem Ratownictwa Górskiego na Dolnym Śląsku". Program odpowiada również na zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 roku w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.Nowa edycja programu podobnie jak poprzednia, skierowana jest do uczniów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.


Adresaci programu:

Uczniowie i nauczyciele z przedszkoli, szkół, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych z terenu Dolnego Śląska oraz rodziców.

Organizator programu:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizator programu:

Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy programu:

• Wojewoda Dolnośląski,
• Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych,
• Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu,
• Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
• Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze,
• Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
• Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu,
• Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu,
• Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu,
• Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando,
• Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,
• Związek Banków Polskich.


Patronat medialny i naukowy:

• Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego,
• TVP Wrocław.


Regulamin --- TUTAJ

Aneks do Regulaminu --- TUTAJ

Karta zgłoszeniowa --- TUTAJ

Harmonogram działań --- TUTAJ

Rozszerzony opis obszarów --- TUTAJ

Sprawozdanie --- TUTAJ

Karta projektu --- TUTAJ


Klauzula informacyjna --- TUTAJ