rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Program „Bezpieczny Junior” realizowany przez samorząd województwa oraz dolnośląską policję.

16.10.2019 08:49

Jak rozpoznać substancje psychoaktywne, rozmawiać o zagrożeniach, rozwiązywać problemy uzależnienia i narkomanii, jak skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Na te pytania odpowiedzią jest program „Bezpieczny Junior” realizowany przez samorząd województwa oraz dolnośląską policję.

Jak rozpoznać substancje psychoaktywne, rozmawiać o zagrożeniach, rozwiązywać problemy uzależnienia i narkomanii, jak skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Na te pytania odpowiedzią jest program „Bezpieczny Junior” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Komendę Wojewódzką Policji oraz Telewizję Polską (TVP3 Wrocław).

Osoby zażywające narkotyki potrafią doskonale maskować zarówno posiadanie nielegalnych substancji, jak i swoje uzależnienie. Od tego, czy potrafimy w odpowiednim czasie wykryć zagrożenie zależy życie naszych najbliższych.

Samorząd województwa wspólnie z dolnośląską policją będą uświadamiać rodziców oraz młodzież, w jaki sposób przeciwdziałać zażywaniu środków odurzających. Marszałek Cezary Przybylski oraz nadinspektor Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podpisali dzisiaj porozumienie dotyczące współpracy.


Koncepcja Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. "Bezpieczny Junior"

Podczas spotkania zaprezentowane zostały narkotykowe walizki edukacyjne przeznaczone do profilaktyki i odpowiedniego przygotowania rodziców. Każda z nich zawiera przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków oraz substancje, które przypominają najbardziej popularne na polskim czarnym rynku środki odurzające. Każdy specyfik opatrzony jest szczegółowym opisem wyglądu i ceną, a także nazwami używanymi w młodzieżowym slangu. Z pomocą takiego narzędzia edukacja rodziców, pedagogów i opiekunów stanie się znacznie łatwiejsza i skuteczniejsza. Zakup tych walizek został sfinansowany z budżetu województwa dolnośląskiego.

Podczas spotkania premierę miał również krótki film informacyjno-edukacyjny dotyczący zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, wypływających z kontaktu z używkami, dopalaczami i narkotykami. Spot powstał przy współpracy z TVP Wrocław.


Ponadto został ogłoszony konkurs fotograficzny na tzw. MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE – WYPALACZE”, organizowany przez KWP we Wrocławiu i UMWD, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs ma za zadanie kształtować postawy asertywne wobec zjawiska zażywania narkotyków.

Cele konkursu:
• popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających,
• kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków,
• zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole,
• promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań
profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających,
• kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej  do uczniów szkół ponadpodstawowych.


Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu będzie stworzenie „MEM-u” („MEM” - termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji (zdjęcie z jednozdaniowym przekazem), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy.     


Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. dolnośląskiego.

Regulamin Konkursu Fotograficznego na MEM profilaktyczny pn. "DOPALACZE - WYPALACZE"

Wszystkie działania realizowane są w ramach programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wśród uczniów.