rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Placówki zakwalifikowane do udziału w V edycji programu Bezpieczny Dolnoślązak

21.10.2022 07:50

W dniu 20 października 2022 r. Zespół Organizacyjny dokonał weryfikacji formalnej zgłoszeń do Programu Bezpieczny Dolnoślązak, przesłanych w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z §3 Regulaminu Programu "Bezpieczny Dolnoślązak" 2022 (V edycja), w dniu 20 października 2022 r., Zespół Organizacyjny powołany przez Organizatora programu, dokonał weryfikacji formalnej zgłoszeń do Programu Bezpieczny Dolnoślązak, przesłanych w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem programu w dniu 7 listopada 2022 r. w odbędzie się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu w formie wideokonferencji - więcej informacji wkrótce.

Dołączenie do wideokonferencji nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania – odbywa się wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej, sieci Internet, kamery i mikrofonu.


Lista zakwalifikowanych placówek ---TUTAJ


Sprawozdanie --- TUTAJ

Sprawozdanie (wersja edytowalna) --- TUTAJ

Karta projektu --- TUTAJ

Karta projektu (wersja edytowalna) --- TUTAJ