rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014" ogłoszony!

12.03.2014 10:05

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 5431/IV/14 z dnia 11 marca 2014 r. ogłosił otwarty konkurs pn. "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014".

Ogłoszenie konkursu jest wynikiem realizacji „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr 3704/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. Głównym celem programu jest podejmowanie zintegrowanych działań mających na celu stworzenie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom, a także odpowiedniego klimatu dla zrównoważonego rozwoju regionu. Znaczącym kierunkiem aktywności w dziedzinie bezpieczeństwa jest ścisła kooperacja m.in. z gminami, co ma swój wydźwięk w realizacji przedmiotowego konkursu. Celem  konkursu jest unowocześnienie oraz modernizacja infrastruktury technicznej instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Na wykonanie zadania realizowanego przez podmioty wybrane w ramach ww. konkursu, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w kwocie 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).


UCHWAŁA ZARZĄDU WRAZ Z UZASADNIENIEM


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ


Szczegółowe informacje o konkursie pod numerami telefonów:

/71/ 776 98 67 lub /71/ 776 93 73