rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

19.06.2013 09:47

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zadanie to ma na celu szkolenie i doskonalenie ratowników, ochronę i bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

W załączeniu:

Uchwała nr 4262 z dnia 18.06.2013 r. wraz z ogłoszeniem