rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa (kopiuj 1)

06.04.2023 13:13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa, udziału w sytuacjach nadzwyczajnych i edukacji dla bezpieczeństwa realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska z zakresu:

1) Zorganizowania działań teoretycznych (m.in. szkoleń, konferencji, wykładów, seminariów, prelekcji) – maksymalna kwota dofinansowania  może wynieść 30 000,00 zł; wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty wnioskowanej dotacji;

2) Zorganizowania działań praktycznych (m.in. ćwiczeń, warsztatów, zawodów) – maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 55 000,00 zł; wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty wnioskowanej dotacji.


Ogłoszenie BIP


Klauzula informacyjna