rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

08.06.2022 13:06

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego, realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zadanie to ma na celu utrzymanie gotowości ratowniczej  m.in. poprzez  zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.


https://bip.dolnyslask.pl/a,125711,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2022-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolnos.html


Klauzula konkurs wodny