rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert

10.05.2021 15:18

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego realizowanych na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zadanie to ma na celu utrzymanie gotowości ratowniczej  m.in. poprzez  zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego. Zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.

https://bip.dolnyslask.pl/a,120918,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolno


Klauzula konkurs wodny