rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego ogłoszony!

07.08.2019 14:13

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 1086/VI/19 z dnia 5 sierpnia 2019 r. ogłosił konkurs pn. "Konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe".

Uchwała wraz z załącznikami do pobrania w poniższym linku:

Uchwała wraz z załącznikami


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1)    Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@umwd.pl;
3)    Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą w celu analizy wniosku złożonego w ramach konkursu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e RODO oraz w celu archiwizacji;
4)    Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą ujawniane innym odbiorcom;
5)    Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania oraz okres archiwizacji;
7)    W odniesieniu do danych osobowych zawartych we wniosku obowiązuje prawo dostępu do treści tych danych oraz do sprostowania;
8)    W odniesieniu do danych osobowych zawartych we wniosku istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    Podanie danych osobowych we wniosku jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie;
10)    Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.