rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych

14.08.2014 14:35

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe.

Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych poprzez sfinansowanie ich realizacji. Zadanie to, ma na celu doskonalenie współpracy pomiędzy organizacjami pożytku publicznego a podmiotami ustawowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne w regionie, uczestniczącymi w systemie bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

W załączeniu:

Uchwała wraz z ogłoszeniem