rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego

22.05.2024 13:37

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego.

Dnia 20 maja 2024r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 8769/VI/24 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe z terenu województwa dolnośląskiego oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.


Termin realizacji zadań objętych konkursem:

- od dnia 15 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.


W ramach niniejszego konkursu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza na realizację zadań środki finansowe w wysokości: 300 000,00 zł

Oferty należy składać do 13 czerwca 2024 r. do godz. 12:00.

UWAGA:

przyjmowane będą wyłącznie oferty złożone za pośrednictwem Generatora eNGO – oferty nie wymagają podpisu

Informacje dotyczące konkursu:

Ewelina Sadłowska – ewelina.sadlowska@dolnyslask.pl; 71 770 44 05

https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Informacje na BIPie: https://bip.dolnyslask.pl/a,134364,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2024-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolnos.html