rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

09.09.2016 09:43

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 1 800,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Kromolinie, na realizację zadania publicznego pn. „Zakup zestawu do tlenoterapii”.

W załączeniu:

Uchwała