rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”.

28.11.2023 11:38

Zgodnie z Uchwałą Nr 7811/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.11.2023 r. w sprawie zlecenia Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”.


BIP - TUTAJ