rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

21.09.2016 13:44

W dniu 15 września 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną-Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pt. „Zdrowy pies-strażak”.   Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce BEZPIECZEŃSTWO. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: tomasz.drewniak@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 28 września 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W załączeniu:

Oferta