rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

20.07.2023 11:44

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zawody Sportowo Obronne w ramach obchodów 30. Rocznicy Przejęcia Tradycji od 1 Samodzielnej Kompanii Commando przez 62 Kompanię Specjalną Commando”.

W dniu 12 lipca 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando, na realizację zadania publicznego pn. „Zawody Sportowo Obronne w ramach obchodów 30. Rocznicy Przejęcia Tradycji od 1 Samodzielnej Kompanii Commando przez 62 Kompanię Specjalną Commando”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.dolnyslask.pl , w zakładce „BEZPIECZEŃSTWO”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 27 lipca 2023 r. w jednej z wybranych form:

1) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka,

2) drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: bezpieczenstwo@dolnyslask.pl,
listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Marszałka, Wydział Bezpieczeństwa, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław


W załączeniu: Oferta - Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando

BIP: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a