rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Nowe oblicze siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie

11.12.2014 10:12

W dniu 10 grudnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu rewitalizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Głównym założeniem zrealizowanego projektu było wyremontowanie elewacji zabytkowego obiektu komendy powiatowej, zniwelowanie barier architektonicznych, celem dostosowania budynku do obsługi osób niepełnosprawnych, jak również poprawienie warunków obsługi interesantów, m.in. poprzez utworzenie na parterze budynku punktu recepcyjnego. Porozumienie w sprawie dofinansowania przedmiotowego projektu zostało podpisane pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a beneficjentem – Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. W uroczystości uczestniczyła Agnieszka Sokołowska - Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa UMWD.