rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Milion złotych na nowe wozy strażackie!

19.06.2015 11:14

Samorząd Województwa Dolnośląskiego dba o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. W ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”, który przeznaczony jest dla gmin na zadania z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przekazał milion złotych na zakup nowych wozów strażackich.

Wójtowie i burmistrzowie 12 gmin w naszym województwie odebrali dziś z rąk marszałka Cezarego Przybylskiego oraz wicemarszałek Ewy Mańkowskiej symboliczne czeki z dofinansowaniem przeznaczonym na zakup samochodów ratowniczych. W uroczystości wzięli również udział: Agnieszka Sokołowska – Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa w UMWD, Andrzej Abulewicz – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Andrzej Łabentowicz, Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP.

W ramach programu, w latach 2008-2014 zakupiono 130 wozów pożarniczych, w tym 43 lekkich, 77 średnich i 10 ciężkich, dla jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz niezbędny sprzęt przeciwpożarowy na kwotę 12, 6 mln zł. W 2015 roku dotacja dla gmin wyniosła milion złotych, dzięki tym środkom zostanie zakupionych 12 pojazdów ratowniczo–gaśniczych.


Wykaz gmin, którym udziela się pomocy finansowej na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim
w roku 2015”:

1.    Gmina Boguszów - Gorce – dotacja w wysokości 95 000 zł – zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Boguszowa-Gorc poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

2.    Gmina Gromadka – dotacja w wysokości 75 000 zł – zadanie pn. Zakup samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego. Nowy samochód pożarniczy z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

3.    Gmina Lądek Zdrój – dotacja w wysokości 90 000 zł – zadanie pn. Wzrost skuteczności prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

4.    Gmina Lubań – dotacja w wysokości 90 000 zł – zadanie pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w tym do ograniczenia strefy skażeń.

5.    Gmina Malczyce – dotacja w wysokości 95 000 zł – zadnie pn. Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Malczyce.

6.    Gmina Milicz – dotacja w wysokości 85 000 zł – zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu. Średni samochód ratowniczo–gaśniczy na podwoziu uterenowionym, wyposażony w podstawowy sprzęt do ratownictwa technicznego, ekologicznego oraz w sprzęt ochrony indywidualnej strażaków.

7.    Gmina Oleśnica – dotacja w wysokości 75 000 zł – zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie zalewowym Odry i Widawy poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Ligota Mała.

8.    Gmina Wleń – dotacja w wysokości 85 000 zł – zadanie pn.  Zakup średniego wozu bojowego z napędem 4x4 - uterenowionego wraz z wyposażeniem - na potrzeby usuwania zagrożeń pożarowych dla OSP Wleń.

9.    Gmina Wołów – dotacja w wysokości 85 000 zł – zadanie pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Lubiążu.

10.    Gmina Zagrodno – dotacja w wysokości 65 000 zł – zadanie pn. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie.

11.    Gmina Żarów – dotacja w wysokości 85 000 zł – zadanie pn. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie.

12.    Gmina Żórawina – dotacja w wysokości 75 000 zł – zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych/ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie.

Konkurs „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” jest częścią szeroko zakrojonego „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego”, którego głównym założeniem jest podejmowanie zintegrowanych działań mających na celu stworzenie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom, a także odpowiedniego klimatu dla zrównoważonego rozwoju całego regionu. Istotnym efektem programu jest wzmocnienie sprzętowe służb ratowniczych, a także podmiotów mających wpływ na zapobieganie zagrożeniom i bezpośrednią walkę z nimi oraz usuwanie ich skutków.