rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Manewry ratowniczo-szkoleniowe „Ratuj z Głową 2015”

27.10.2015 11:42

W dniu 24.10.2015 r. wokół Masywu Ślęży odbyły się manewry ratowniczo-szkoleniowe „Ratuj z Głową 2015”. Celem manewrów było rozwijanie wiedzy i umiejętności, które wykorzystane podczas akcji poszukiwawczych, wpłyną na efektywniejsze działania i wykorzystanie dostępnych sił i środków, w celu odnalezienia osoby zaginionej.

Podczas manewrów  poruszone zostały tematy związane z następującymi zagadnieniami:
• poszukiwanie osób zaginionych w terenie z wykorzystaniem psów ratowniczych i metod alternatywnych,
• poszukiwanie osób zaginionych na gruzowiskach przed dojazdem  specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych;
• współpraca z grupą wykorzystującą w psy ratownicze do poszukiwań osób zaginionych w terenie i na gruzowiskach,
• udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
• terenoznawstwo i nawigacja.
Szkolenie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe. Obserwatorami szkolenia byli pracownicy Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa.

Relacja fotograficzna: