rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Program edukacyjny „Bezpieczny Dolnoślązak”

08.06.2017 11:20

Jak udzielić pierwszej pomocy, zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacji pożaru czy powodzi, bezpieczeństwo na drodze, w Internecie lub na wakacjach – tego nauczyły się dzieci, które wzięły udział w drugiej edycji programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Organizatorem projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół oraz przedszkoli jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Placówki, które wzięły udział w programie samodzielnie przygotowywały projekty z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. W tegorocznej, drugiej już edycji programu, wzięły udział 53 placówki. Łączna ilość uczniów objętych programem wyniosła 17 417 (w tym: 2 692 dzieci z przedszkoli, 9 565 ze szkół podstawowych, 2 753 z gimnazjów, 1 776 ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 631 uczniów z zespołów szkół). W tym roku szczególny nacisk położony był na tematykę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami.Dla trzech szkół, które wykazały się największą kreatywnością oraz zrealizowały najwięcej przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa, zostaną zorganizowane pikniki bezpieczeństwa, podczas których partnerzy zaprezentują sprzęt ratowniczy oraz pokazy umiejętności. W piknikach będą uczestniczyć uczniowie z wyróżnionych szkół:

·        6 czerwca 2017 r. w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu,

·        20 czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu,

·        22 czerwca 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Szkole Podstawowej nr 26
we Wrocławiu.


Marszałek Cezary Przybylski razem z wicemarszałek Ewą Mańkowską uczestniczyli w pierwszym pikniku w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu. – Poczucie bezpieczeństwa  lub jego brak  przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Samorząd poprzez program edukacyjny „Bezpieczny Dolnoślązak” chce podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. Edukacja jest ważna już od najmłodszych lat – mówił marszałek Cezary Przybylski.8 czerwca 2017 r. podczas konferencji naukowej pt. „Współczesne zagrożenia – bezpieczeństwo – edukacja, czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa. Dzieci – młodzież – dorośli – ludzie starsi”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się uroczyste podsumowanie programu, w którym uczestniczyła wicemarszałek Ewa Mańkowska.


Wydarzenie było okazją do podziękowania wszystkim uczestnikom programu oraz wyróżnienia placówek, które podjęły szereg inicjatyw z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Ponadto konferencja obejmować będzie trzy panele dotyczące współczesnych zagrożeń (problematyka edukacji dla bezpieczeństwa i jej odbiorców), metod prowadzenia edukacji na rzecz bezpieczeństwa oraz kwestii edukacji kadr oraz współdziałania nauczycieli ze służbami.Partnerami programu są m.in. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, WORD we Wrocławiu, WORD w Legnicy, WORD w Wałbrzychu, Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, Chorągiew Dolnośląska ZHP, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacja Edukacja Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa.