rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Placówki zakwalifikowane do udziału w IV edycji programu Bezpieczny Dolnoślązak

11.02.2021 13:25

W dniu 12 lutego 2021 r. Zespół organizacyjny dokonał weryfikacji formalnej zgłoszeń do Programu Bezpieczny Dolnoślązak, przesłanych w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z §3 Regulaminu Programu "Bezpieczny Dolnoślązak" 2021 (IV edycja), w dniu 12 lutego 2021 r., Zespół organizacyjny powołany przez Organizatora programu, dokonał weryfikacji formalnej zgłoszeń do Programu Bezpieczny Dolnoślązak, przesłanych lub dostarczonych w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem programu w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 15.00 w odbędzie się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu w formie wideokonferencji.

Konferencja  zostanie zrealizowane w oparciu o system wideokonferencyjny ZOOM. Dołączenie do wideokonferencji nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania – odbywa się wyłącznie za pomocą przeglądarki internetowej, sieci Internet, kamery i mikrofonu.


Szablon projektu

Szablon sprawozdania