rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Konkurs "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019" ogłoszony!

30.04.2019 12:07

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 678/VI/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. ogłosił konkurs pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019". Konkurs przeznaczony jest dla gmin na zadania własne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ogłoszenie konkursowe oraz wniosek do pobrania w poniższym linku:

Ogłoszenie i wniosekObowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1)    Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@umwd.pl;
3)    Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane będą w celu analizy wniosku złożonego w ramach konkursu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019” na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e RODO oraz w celu archiwizacji;
4)    Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą ujawniane innym odbiorcom;
5)    Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6)    Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania oraz okres archiwizacji;
7)    W odniesieniu do danych osobowych zawartych we wniosku obowiązuje prawo dostępu do treści tych danych oraz do sprostowania;
8)    W odniesieniu do danych osobowych zawartych we wniosku istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    Podanie danych osobowych we wniosku jest konieczne do wzięcia udziału w konkursie;
10)    Dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.