rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Konkurs "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014" rozstrzygnięty!

25.04.2014 09:08

Sejmik Województwa Dolnośląskiego na sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r. rozstrzygnął konkurs pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014."

Ogłoszenie konkursu wynika z realizacji tzw. „Programu wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego” przyjętego uchwałą nr 3704/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2009 r. Głównym celem programu jest podejmowanie zintegrowanych działań mających na celu stworzenie bezpiecznych warunków życia mieszkańcom, a także odpowiedniego klimatu dla zrównoważonego rozwoju regionu. Znaczącym kierunkiem aktywności w dziedzinie bezpieczeństwa jest ścisła kooperacja z gminami.

W tegorocznej edycji konkursu zostało złożonych 61 wniosków na łączną kwotę blisko 4 mln zł. Dofinansowanie uzyskały 22 gminy na łączną kwotę 1 500 000 zł. W ramach dofinansowania zakupione zostanie 19 samochodów pożarniczych oraz specjalistyczny sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych.

WYKAZ GMIN WRAZ Z MAKSYMALNĄ KWOTĄ DOFINANSOWANIA

W latach 2008 - 2014 Samorząd Województwa Dolnośląskiego wsparł zakup 130 samochodów pożarniczych oraz dofinansowano zakup sprzętu przeciwpożarowego w 75 gminach. Łączna kwota dofinansowania w siedmiu edycjach konkursu to blisko 12,5 miliona złotych.