rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Konkurs fotograficzny na MEM profilaktyczny pn. "Dopalacze - Wypalacze"

25.10.2019 11:40

Marszałek Województwa Dolnośląskiego zachęca uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. do czynnego udziału w konkursie fotograficznym na MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE – WYPALACZE”.

Ogłoszony został konkurs fotograficzny na tzw. MEM profilaktyczny pn. „DOPALACZE – WYPALACZE”, organizowany przez KWP we Wrocławiu i UMWD, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs ma za zadanie kształtować postawy asertywne wobec zjawiska zażywania narkotyków.

Cele konkursu:
• popularyzowanie wiedzy na temat przeciwdziałania zażywaniu środków odurzających,
• kształtowanie postaw asertywnych wobec zjawiska zażywania narkotyków,
• zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz  uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko zażywania narkotyków w szkole,
• promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań
profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zażywania środków odurzających,
• kreowanie alternatywnej i nowatorskiej profilaktyki antynarkotykowej skierowanej  do uczniów szkół ponadpodstawowych.


Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu będzie stworzenie „MEM-u” („MEM” - termin ten odnosi się do dowolnej porcji informacji - zdjęcie z jednozdaniowym przekazem), rozprzestrzeniającej się pomiędzy powielającymi ją osobami za pośrednictwem sieci społecznościowych, komunikatorów czy forów internetowych), który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę młodych ludzi na problem zażywania dopalaczy.     


Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. dolnośląskiego.

Regulamin Konkursu Fotograficznego na MEM profilaktyczny pn. "DOPALACZE - WYPALACZE"