rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Konferencja - „Zwiększenie bezpieczeństwa dolnośląskich seniorów w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktycznego pn. Bezpieczny Senior”

17.10.2022 09:34

W dniu 14 października 2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w Żmigrodzie zorganizował konferencję dla seniorów w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”.

„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Celem Programu „Bezpieczny Senior” jest uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby starsze stają się ofiarami przestępstwa.

Konferencja w Żmigrodzie w całości poświęcona była zagrożeniom, z którymi coraz częściej muszą mierzyć się osoby starsze. Zaproszeni goście przedstawili prelekcje na temat bezpieczeństwa w sieci, ostrzegli seniorów m.in. o tym jak bezpiecznie korzystać z internetu i dostępnych komunikatorów, jak nie dać się naciągnąć nieuczciwym sprzedawcom, jak chronić swoje dane w sieci, oraz jakie posiadamy prawa jako konsumenci.

Podczas wydarzenia głos zabrali m.in. przedstawiciele Wydziału Kampanii Edukacyjno – Informacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, funkcjonariusz Wydziału Prewencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przedstawiciel Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego we Wrocławiu, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie oraz funkcjonariusz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Organizatorem przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Dolnośląskiego, natomiast realizatorem wiodącym - Wydział Bezpieczeństwa. W konferencji udział wzięło około 200 seniorów.

Organizator zapewnił m.in. konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, fotobudkę, poczęstunek, występ zespołu ludowego.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Pan Robert Lewandowski – Burmistrz Żmigrodu, Pan Jarosław Iskra -  Wicestarosta Powiatu Wołowskiego oraz Pan Henryk Zimmermann – Wiceburmistrz Obornik Śląskich.