rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Konferencja naukowa "Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO - postulaty de lege ferenda".

22.02.2018 14:02

W środę 21 lutego odbyła się konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pn. „Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO – postulaty de lege ferenda”.

Celem konferencji było w szczególności przybliżenie zagadnień związanych z aktualnym stanem wdrożenia RODO i bezpośrednim stosowaniem rozporządzenia w praktyce. Ponadto dla administratorów danych, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz pracowników wielu instytucji, którzy na co dzień zajmują się powyższą tematyką wydarzenie stało się okazją do wymiany doświadczeń z zakresu prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego - Jerzy Michalak oraz dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, prof. dr hab. Karol Kiczka. Prelegenci, którzy podczas konferencji wygłosili referaty to m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO, Pani Urszula Góral, a także wykładowcy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja ta jest wynikiem podpisanego 15 września 2017 r. porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Uniwersytetem Wrocławskim, które dotyczy szeroko rozumianej współpracy na rzecz bezpieczeństwa (bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo, ochrona ludności, ochrona danych osobowych) pomiędzy UMWD, a Wydziałem Prawa Administracji i Ekonomii UWr. Podpisanie porozumienia miało na celu wsparcie i wspólne realizowanie projektów na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym prowadzenie badań naukowych i publikacje.