rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Kolejne szkolenie na Wyższym Kursie Obronnym

24.06.2013 09:13

W dniach 17 - 21 czerwca 2013 r. kolejni pracownicy UMWD wzięli udział w Wyższym Kursie Obronnym organizowanym przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie.

Wyższe Kursy Obronne obejmują przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających kształceniu.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem, w którym ujęta jest w szczególności problematyka:

•    międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa,
•    procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa,
•    podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
•    polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego RP,
•    zasad funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny,
•    organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów,
•    utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania,
•    planowania operacyjnego i programowania obronnego,
•    realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
•    współpracy cywilno- wojskowej,
•    ochrony ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych,
•    ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności    państwa,
•    ochrony dóbr kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego,
•    ochrony informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych