rozmiar czcionki: A | A | A

Mapa - konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim" 2008 - 2014

MAPA - GMINY, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU 2008-2014

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Kampania „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!”

27.05.2022 11:04

”4U!” to kampania przygotowana przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na  temat współczesnych problemów związanych z aktami terroryzmu.

Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę (4U!):

    Uważaj! – Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny. Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112;
    Uciekaj! – Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź! Jeśli możesz – uciekaj! Nie wracaj na miejsce zdarzenia. Informuj mijane osoby o zagrożeniu;
    Ukryj się! – Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się! Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi;
    Udaremnij Atak! – Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak! Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Kampania „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!” podkreśla rolę prewencji w zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, uczy pożądanych zachowań w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego oraz zwiększa współpracę obywateli z organami państwa na rzecz walki z terroryzmem.

Procedura prezentuje zalecany sposób zachowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałem filmowym odnoszącym się do założeń kampanii „4U – uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!”:TUTAJ