rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Jak przeciwdziałać zagrożeniom ekstremistyczno-terrorystycznym

24.05.2022 14:01

24 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyły się wykłady zakresu profilaktyki kontrwywiadowczej i antyterrorystycznej skierowane do kadry zarządzającej. Terroryzm pozostaje obecnie jednym z najważniejszych globalnych wyzwań, z jakimi musimy się zmierzyć. Konieczność weryfikacji tradycyjnego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym stała się impulsem do utworzenia inicjatywy wychodzącej naprzeciw aktualnym potrzebom. Dlatego zachęcamy do zapoznana się z materiałami przygotowanymi przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Praktyka służb i organów bezpieczeństwa potwierdza, że najbardziej skuteczną metodą przeciwdziałania zagrożeniom ekstremistyczno-terrorystycznym jest wczesne reagowanie na pierwsze symptomy radykalizacji w społeczeństwie. Powyższe może zapewnić jedynie odpowiednio zaprojektowany i sprawnie funkcjonujący system środków prewencyjnego oddziaływania na jednostki oraz grupy ludności, które mogą być podatne na ekstremistyczne ideologie.W wykładach udział wzięli Dyrektorzy Departamentów oraz Dyrektorzy Wydziałów UMWD.Wydział Bezpieczeństwa UMWD zachęca do odwiedzin strony internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  - Centrum Prewencji Terrorystycznej: https://tpcoe.gov.pl/cpt oraz do odwiedzania Kanału w serwisie YouTube.