rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2018 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

21.12.2018 13:55

Aktualnie w budżecie Wydziału Bezpieczeństwa brak jest środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.