rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Informacja o przyjęciu uchwały

04.09.2013 10:40

Dnia 27 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4633/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Tarnów, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Zakup 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu”.

W załączeniu:

Uchwała