rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Informacja o przyjęciu uchwały

11.07.2013 13:32

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej

Dnia 09 lipca 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4405/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Vagday Żmigród”.

W załączeniu:

Uchwała nr 4405/IV/13