rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Informacja o przyjęciu uchwały

23.05.2013 10:35

Uchwała w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”.

Dnia 14 maja 2013 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 4073/IV/13 w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja szkoleń w zakresie udziału formacji ochotniczych w systemie zarządzania kryzysowego”.

W załączeniu:

Uchwała