rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

"Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa" - relacja z konferencji.

11.05.2015 11:29

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Zakładem Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował w dniach 7-8 maja 2015 r. XXVI Międzynarodową Konferencję.

 

Wicemarszałek Ewa Mańkowska otworzyła wydarzenie podczas, którego mistrzowie socjologii polskiej, goście z Polski, Słowacji, Ukrainy i Niemiec, samorządowcy, środowisko naukowe i przedstawiciele służb mundurowych przez dwa dni debatowali nad problemami i wyzwaniami współczesnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz miejsca i roli grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa w rejonach transgranicznych. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z dwóch przenikających się, ale jednak innych obozów. Świata teoretyków i badaczy współczesnej problematyki grup dyspozycyjnych i świata praktyków, czyli osób na co dzień zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem obywateli. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy do grona zawodowców uczestniczących w konferencji dołączyły organizacje pozarządowe, które poprzez doświadczenie swoich ochotników stają się coraz bardziej widocznym i potrzebnym filarem bezpieczeństwa w Polsce i na Dolnym Śląsku.

Warto nadmienić, że partnerami konferencji była Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Pogotowie Ratunkowe, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Służba Więzienna, Straż Graniczna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej, OSP Wisznia Mała, OSP Starówka.

Nadrzędnym celem konferencji było ukazanie roli grup dyspozycyjnych w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa. Dzięki położeniu geograficznemu Dolnego Śląska skupiono się na analizie współpracy służb w regionach nadgranicznych. Na przykładzie naszego regionu przedstawiono rolę samorządu województwa w systemie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem obrony cywilnej i ludności. W wystąpieniach poruszono również  tematykę współdziałania samorządów, służb i formacji systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w procesie zapobiegania zagrożeniom na terenach transgranicznych.