rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

"Edukacja dla bezpieczeństwa, formacja militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych" - relacja z konferencji.

29.06.2015 09:41

W dniu 23 czerwca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Zakładem Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr. zorganizował konferencję pn. "Edukacja dla bezpieczeństwa, formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych".

Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Adam Jezierski - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zbigniew Szczygieł - Przewodniczący Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja podzielona była na cztery sesje plenarne. Obok sesji typowo naukowych na uwagę zasługuje pierwsza część konferencji podczas, której spotkali się przedstawiciele służb, inspekcji i straży dbających ustawowo o bezpieczeństwo, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych mające w swoich statutach kwestie bezpieczeństwa. O swoich doświadczeniach ze służby opowiadali m.in. Andrzej Szcześniak - Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji we Wrocławiu, Krzysztof Skrzyniarz - Prezes Dolnośląskiego WOPR. Sławomir Czubak - Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR, przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Straży Miejskiej Wrocławia, Lasów Państwowych i inni.

Pozostałe sesje plenarne skupiły się na zagadnieniach z zakresu m.in. nauczania i ewolucji nauczania studentów przedmiotów traktujących o bezpieczeństwie, ekspansji szkoleń militarnych w Polsce, współczesnych zagrożeniach i ich korelacjach z nauką i edukacją, a także zagrożeniach jakie mogą się pojawiać wraz z "modą" na kierunki studiów o bezpieczeństwie. 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.