rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Dzień otwarty w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – „Czujka” na straży Twojego bezpieczeństwa. 20.01.2023 r

20.01.2023 15:11

W dniu 20 stycznia 2023 roku o godz. 11:00 w Sali edukacyjnej znajdującej się na terenie JRG7 we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów 274, z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”. Podczas spotkania poruszano problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów,  ze szczególnym uwzględnienie zagrożeń jakie powoduje tlenek węgla. Wydarzenie to, było również okazją do organizacji dnia otwartego dla seniorów z okazji Dnia Babci
i Dziadka, a na uczestników spotkania czekały interesujące prelekcje.
Celem Programu „Bezpieczny Senior” jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, a w tym przypadku w szczególności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem), który jest wyjątkowo niebezpieczny z uwagi na swoją niewyczuwalność przez ludzkie zmysły.
Tegoroczny sezon grzewczy jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ wzrost cen
i problem z dostępnością węgla spowodowały intensyfikację spalania materiałów, które wydzielają związki trujące (śmieci, meble, odpady z tworzyw sztucznych itd.).
„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.