rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Czujka na straży Twojego Bezpieczęństwa - Bezpieczny Senior w Złotoryi

08.03.2024 13:37

W dniu 7 marca 2024 roku o godz. 13.00 w Sali edukacyjnej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z seniorami w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”. W spotkaniu z dolnośląskimi seniorami uczestniczył Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Podczas spotkania poruszana była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów,  ze szczególnym uwzględnienie zagrożeń jakie powoduje tlenek węgla. Na uczestników spotkania czekały interesujące prelekcje oraz fotobudka.

Celem Programu „Bezpieczny Senior” jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, a w tym przypadku w szczególności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem), który jest wyjątkowo niebezpieczny z uwagi na swoją niewyczuwalność przez ludzkie zmysły.

Tegoroczny sezon grzewczy jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ wzrost cen
i problem z dostępnością węgla spowodowały intensyfikację spalania materiałów, które wydzielają związki trujące (śmieci, meble, odpady z tworzyw sztucznych itd.).

„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.