rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa - Bezpieczny Senior w Pielgrzymce

20.03.2024 08:36

W dniu 19 marca 2024 roku o godz. 10.00 w Wiejskim Domu Kultury w Pielgrzymce, z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie z seniorami w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior”. W spotkaniu z dolnośląskimi seniorami uczestniczył Tymoteusz Myrda – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Podczas spotkania poruszana była problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów,  ze szczególnym uwzględnienie zagrożeń jakie powoduje tlenek węgla. Na uczestników spotkania  czekały interesujące prelekcje, konkurs wiedzy z nagrodami „koło fortuny” oraz fotobudka.


Celem Programu „Bezpieczny Senior” jest m.in. podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, a w tym przypadku w szczególności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem), który jest wyjątkowo niebezpieczny z uwagi na swoją niewyczuwalność przez ludzkie zmysły.


Tegoroczny sezon grzewczy jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ wzrost cen i problem z dostępnością węgla spowodowały intensyfikację spalania materiałów, które wydzielają związki trujące (śmieci, meble, odpady z tworzyw sztucznych itd.).


„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.