rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

„Czujka” Na straży Twojego bezpieczeństwa

25.04.2023 15:09

Dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

W dniu 24 kwietnia 2023 roku w jednostce PSP w Kamiennej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zorganizował dzień otwarty dla seniorów w ramach programu Bezpieczny Senior.
Wydarzenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, a w szczególności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem), który jest wyjątkowo niebezpieczny z uwagi na swoją niewyczuwalność przez ludzkie zmysły. Uczestnicy  prelekcji otrzymali  czujki tlenku węgla.

„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.