rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ćwiczenie Obronne z Elementami Szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa GRUDZIEŃ – 23.

12.12.2023 08:19

W dniach 7-8 grudnia 2023 r. na Polanie Jakuszyckiej (Dolnośląskie Centrum Sportu) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował Ćwiczenie Obronne z Elementami Szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pod kryptonimem GRUDZIEŃ – 23.

Głównym tematem realizacji przedsięwzięcia była realizacja zadań obronnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz jednostki organizacyjne województwa, w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa w zakresie wybranych elementów systemu obronnego. Ponadto, uczestnicy ćwiczenia mieli możliwość doskonalenia technik strzeleckich, uczestnictwa w zajęciach z pierwszej pomocy oraz w akcji poszukiwawczo ratowniczej, której przewodzili ratownicy GOPR (Grupa Karkonoska).

W realizację wydarzenia, zaangażowani byli partnerzy programu Bezpieczny Dolnoślązak tj.  Policja, Straż Pożarna, GOPR, WOPR, Wojsko Polskie (16 Dolnośląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej), Inspekcja Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Brygady Specjalnej Commando.


Wszyscy uczestnicy ćwiczenia otrzymają  zdjęcia z wydarzenia.