rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Ćwiczenia z zakresu reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych

15.10.2015 12:56

W dniach 9-11 października, na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Żagań-Świętoszów odbyły się VI Ogólnopolskie Manewry Grup Ratowniczych.

Podczas manewrów uczestnicy ćwiczyli procedury związane z prowadzeniem działań ratowniczych na dużym obszarze, przy znacznej dysproporcji sił i środków w stosunku do chwilowego zapotrzebowania. Zadaniem ratowników było reagowanie na dynamiczne zmiany sytuacji w obszarze działań oraz podejmowanie interwencji w różnych obszarach rejonu ćwiczeń.

Ćwiczenia dofinansowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych o tematyce bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i udziału w sytuacjach nadzwyczajnych, realizowanego przez organizacje pozarządowe.

Relacja fotograficzna: