rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Chrońmy swoje dane w sieci

15.12.2020 15:06

„Pandemia ubrała nas w maski. W mieszkaniach urządziła nam biura i szkoły. Przez internetowe kamery patrzą na nas współpracownicy i nauczyciele. Czy tylko oni?”. O tym jak uchronić się przed cyberprzestępczością informuje prowadzony przez samorząd województwa program Bezpieczny Dolnoślązak. Spot inaugurujący przyszłoroczną edycję programu już teraz można obejrzeć na antenie TVP3 Wrocław i w Internecie.

Spot koncentruje się na sytuacji społecznej podczas pandemii, której skutki oddziaływania odczuwamy wszyscy. Wprowadzenie różnych ograniczeń oraz konieczność zmiany trybu pracy i nauki na zdalną sprawiły, że wielu z nas stanęło przed zagrożeniem związanym z cyberprzestępczością. By się przed nią chronić niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich standardów, takich jak bezpieczne i prawidłowe korzystanie z Internetu, zabezpieczanie danych osobowych, plików, haseł, oprogramowania itp. Straty wynikające z naszej nieuwagi, roztargnienia czy niewiedzy mogą być ogromne i długofalowe, dlatego właśnie niezbędne jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wśród podstawowych zasad zwiększających poziom bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych wyróżnić można między innymi:
1. Instalowanie i aktualizacja dobrego programu antywirusowego.
2. Znajomość i stosowanie się do zabezpieczeń na stronach bankowych, czujność przy korzystaniu z bankowości elektronicznej.
3. Dokonywanie płatności tylko i wyłącznie z własnych urządzeń lub z urządzeń osób zaufanych oraz niekorzystanie z publicznych sieci. Wyszukiwanie strony banku poprzez wpisanie jego nazwy ręcznie w górnym pasku wyszukiwarki, nie poprzez samą wyszukiwarkę.
4. Nieudostępnianie swoich danych (bank nie pyta o poufne dane, czyli np. kod PIN do karty płatniczej).
5. Nieinstalowanie nielegalnego oprogramowania.
6. Nieotwieranie wiadomości i załączników z nieznanych źródeł.
7. Niewchodzenie na podejrzane strony.
8. Skanowanie komputera dobrym programem antywirusowym.
9. Regularna aktualizacja oprogramowania na komputerze, szczególnie oprogramowania przeglądarek internetowych.
10. Regularna zmiana haseł do komputera, konta internetowego itp. (najlepsze hasła są trudne, do każdej usługi internetowej inne).


Spot zrealizowany został w ramach cyklicznego programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego głównym celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja programu kładzie nacisk na zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podczas nauki i pracy w systemie zdalnym. Wobec powyższego przygotowana kampania skierowana jest zarówno do młodych, jak i dorosłych odbiorców.

CHROŃ SWOJE DANE PODCZAS PRACY I NAUKI ZDALNEJ


Nowy spot edukacyjno-informacyjny jest jednocześnie inauguracją przyszłorocznej odsłony programu Bezpieczny Dolnoślązak. Nowa edycja, która rusza już w styczniu, podobnie jak obecna, skierowana będzie do uczniów, nauczycieli, przedszkoli, szkół publicznych, niepublicznych, podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz rodziców i wszystkich innych osób, które podczas nauki i pracy zdalnej korzystają ze sprzętu, urządzeń i połączeń w systemach teleinformatycznych.