rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Bezpieczny Senior w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

20.03.2024 08:31

W dniu 15 marca 2024 roku w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej we Wrocławiu zorganizował spotkanie dot. bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu Bezpieczny Senior.

Wydarzenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z podróżami lotniczymi a także oswojenie z procedurami obowiązującymi na lotnisku.

W spotkaniu udział wzięło około 30 seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.