rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Bezpieczny Senior w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

26.09.2023 14:47

W dniu 25 września 2023 roku w Porcie Lotniczym we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Nadodrzanskim Oddziałem Straży Granicznej we Wrocławiu po raz kolejny zorganizował spotkanie dot. bezpieczeństwa dla seniorów w ramach programu Bezpieczny Senior.

Wydarzenie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z podróżami lotniczymi a także oswojenie z procedurami obowiązującymi na lotnisku.

„Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.