rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Bezpieczny Dolnoślązak - audycje telewizyjne TVP Wrocław

03.01.2014 15:36

Prezentujemy dwie audycje telewizyjne zrealizowane przez ośrodek TVP Wrocław w ramach projektu "Bezpieczny Dolnoślązak", którego pomysłodawcą i organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

PROJEKT BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK:

Pierwsza tego typu inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :
•    nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

•    wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.
Realizacja programu pozwoli uczniom dolnośląskich szkół z różnych poziomów edukacyjnych, nabyć i utrwalić praktyczne umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania, wykorzystania ich w sytuacjach życia codziennego ( w tym w sytuacjach zagrożenia) oraz w działaniach przy współpracy z różnego rodzaju służbami i organizacjami.

Audycja telewizyjna Bezpieczny Dolnoślązak 11 grudnia 2013 r.

Audycja telewizyjna Bezpieczny Dolnoślązak 18 grudnia 2013 r.