rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Bezpieczna Zima - Bezpieczny Dolnoślązak w Jakuszycach!

11.12.2023 14:19

Pokazy sprzętu ratowniczego ale przede wszystkim niezbędna wiedza o bezpieczeństwie – za nami kolejna akcja Bezpieczna Zima, tym razem w Jakuszycach! Wydarzenie zorganizowali Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Zawsze warto przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Tym razem, o edukację dla bezpieczeństwa zimą, zadbali ratownicy GOPR, którzy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Policją, Strażą Pożarną, WOPR, Wojskiem Polskim i Inspekcją Transportu Drogowego w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak od lat budują  świadomość społeczną, jak również rozwijają edukację w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia.
6 grudnia na polanie Jakuszyckiej w Dolnośląskim Centrum Sportu  służby zaprezentowały swój sprzęt, wyjaśniły zasady poszukiwania osób zaginionych w górach i pokazały jak dbać
o bezpieczeństwo zimą.
Na uczestników czekała zarówno wiedza teoretyczna jak i ciekawe warsztaty i zabawy, które pomogły zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa - także w warunkach górskich i zimowych. Dodatkową atrakcją był quiz z wiedzy o bezpieczeństwie, fotobudka, spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz animacje dla dzieci. Podczas wydarzenia, zaprezentowano GOPRUSIA - nową maskotkę GOPR.
W związku z realizowanym projektem edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak” zakupiony został sprzęt i wyposażenie niezbędne do ratowania życia. Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski uroczyście przekazał sprzęt do resuscytacji krążeniowo oddechowej – defibrylatory w ilości 4 szt. za kwotę 21 600,00 zł, dla czterech schronisk: Szrenica, Samotnia, Pod Łabskim Szczytem (Karkonosze), Szwajcarka (Rudawy Janowickie). Wobec powyższego, zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń z obsługi przekazanego sprzętu.
W wydarzeniu udział wzięło blisko 500 dzieci z dolnośląskich szkół, które uczestniczą w programie Bezpieczny Dolnoślązak.