rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Bezpieczna Zima

16.12.2019 09:34

Ratownictwo wysokościowe, pokaz sprzętu ratowniczego i udzielania pierwszej pomocy, a także wiele gier i zabaw z zakresu zasad bezpieczeństwa, a wszystko pod czujnym okiem Komisarza Lwa – 13 grudnia ruszyła akcja Bezpieczna Zima. Inicjatywa po raz kolejny organizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczył Marszałek Cezary Przybylski.

Bezpieczna Zima organizowana jest w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak, a jej głównym celem jest edukowanie dzieci i młodzieży o tym jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się w okresie zimowym. Chcąc uniknąć zimowych zagrożeń funkcjonariusze i profilaktycy dolnośląskiej Policji będą przypominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wśród nich znajdą się uwagi na temat wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne oraz zabaw i zjazdów sankami w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych.

- Niezwykle istotne jest uwrażliwienie dorosłych – czyli rodziców – na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnych zabaw i zachowań dzieci w okresie zimowym. Czujni musimy być wszyscy – mówi Marszałek Cezary Przybylski.

Innymi tematami poruszanymi podczas spotkania są akcje informacyjne wśród turystów zwiększające ich wiedzę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, bezradnych, samotnych oraz osób nietrzeźwych przebywających zimą na wolnym powietrzu. Na przeprowadzenie działań Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekazał Dolnośląskiej Policji kwotę 60 000 zł.