rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

Aktualizacja Polityki Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2030 r.

25.02.2021 08:37

Bezpieczeństwo i rozwój to dwa niezwykle istotne zagadnienia, za które na poziomie regionalnym odpowiada samorząd województwa. Oba przenikają się i wzajemnie warunkują, ponieważ bez zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa nie ma możliwości stabilnego rozwoju. Dlatego tak istotne jest prowadzenie świadomej i stale aktualizowanej polityki bezpieczeństwa w regionie. To właśnie było tematem wideokonferencji z udziałem marszałka Cezarego Przybylskiego, która odbyła się 22 lutego 2021 r.

Wśród uczestników dyskusji, oprócz przedstawicieli służb mundurowych, znaleźli się także m.in. przedstawiciele GOPR-u, pogotowia ratunkowego, administracji rządowej oraz środowisk naukowych. Celem spotkania było znalezienie najlepszych rozwiązań i omówienie dotychczasowych działań  wynikających z dotychczasowej Polityki Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim. Ponadto omówione zostały zasady współpracy podczas aktualizacji dokumentu.


- Zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie regionalnym jest jednym spośród najważniejszych zadań samorządu województwa. Żyjemy w bardzo dynamicznej i zmiennej rzeczywistości, na którą musimy równie szybko reagować aby zapewnić spokojne funkcjonowanie naszej gospodarce, a przede wszystkim mieszkańcom regionu – mówi marszałek Cezary Przybylski.


Polityka bezpieczeństwa ma na celu przygotowanie społeczeństwa do reagowania na występujące zagrożenia, jak również wypracowanie skutecznych i niezawodnych mechanizmów działania w sytuacjach zagrożenia. Wśród omawianych obszarów znalazły się zarówno te związane z zagrożeniami o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym, jak i te dotyczące przestępczości, bezpieczeństwa publicznego i zagadnień związanych z epidemią.