rozmiar czcionki: A | A | A

PARTNERZY

Grupa Karkonoska GOPR
Grupa Sudecka GOPR

13.11.2023 14:23

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach- komiks”

W dniu 09.11.2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego pn. „Program edukacyjny Bezpiecznie w Górach – komiks”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „BEZPIECZEŃSTWO”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie do 20.11.2023 r, w jednej z wybranych form:

1) w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w Sekretariacie Departamentu Marszałka

2) drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: bezpieczenstwo@dolnyslask.pl,

3) listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Marszałka, Wydział Bezpieczeństwa, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław


W załączeniu: Oferta realizacji zadania publicznego Fundacja GOPRBIP:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a